Jimmy De Frenne

Jimmy De Frenne
Van Spanje

07/04/1971, Aalst - 14/03/2024, Brugge

Aula De Vlinder, Toevluchtweg 9C te Nieuwpoort op 22/03/2024 om 09u30

Volg plechtigheid online


Condoleren